A  A+ A+

Powiat przemyski 

przemyski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 325
Liczba ważnych kart:12 323
Frekwencja wyborcza:20.72%
Liczba głosów ważnych:11 766
% głosów ważnych:95.48%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bircza 5 450  1 145  1 144  1 064  0.00
Dubiecko 7 648  1 206  1 206  1 145  0.00
Fredropol 4 450  783  783  746  0.00
Krasiczyn 3 948  816  816  788  0.00
Krzywcza 3 985  824  824  801  0.00
Medyka 5 309  1 126  1 126  1 081  0.00
Orły 6 905  1 513  1 513  1 460  0.00
Przemyśl 8 119  1 808  1 807  1 748  0.00
Stubno 3 224  530  530  498  0.00
Żurawica 10 434  2 574  2 574  2 435  0.00
Ogółem 59 472  12 325  12 323  11 766  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne