A  A+ A+

Powiat strzyżowski 

strzyżowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 537
Liczba ważnych kart:10 536
Frekwencja wyborcza:21.12%
Liczba głosów ważnych:10 223
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czudec 9 359  2 296  2 295  2 238  0.00
Frysztak 8 421  1 669  1 669  1 622  0.00
Niebylec 8 498  1 791  1 791  1 738  0.00
Strzyżów 16 924  3 458  3 458  3 356  0.00
Wiśniowa 6 697  1 323  1 323  1 269  0.00
Ogółem 49 899  10 537  10 536  10 223  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne