A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat tarnobrzeski 

tarnobrzeski
brak 1.43% 1.53% 1.64% 1.74% 1.85% 1.95% 2.05% 2.16% 2.26% 2.37%
danych 1.52% 1.63% 1.73% 1.84% 1.94% 2.04% 2.15% 2.25% 2.36% 2.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 739
Liczba ważnych kart:9 738
Frekwencja wyborcza:22.00%
Liczba głosów ważnych:9 351
% głosów ważnych:96.03%
Liczba głosów na listy komitetu:181
% 1.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów Sandomierski 9 814  2 796  2 796  2 696  57  2.11
Gorzyce 10 901  1 832  1 832  1 740  43  2.47
Grębów 7 908  1 476  1 475  1 421  31  2.18
Nowa Dęba 15 650  3 635  3 635  3 494  50  1.43
Ogółem 44 273  9 739  9 738  9 351  181  1.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JAWORSKI Kazimierz 98 54.14 1.05
DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 13 7.18 0.14
KLOC Tomasz 8 4.42 0.09
BIALIK Anna Elżbieta 6 3.31 0.06
MUSZYŃSKA Marta Teresa 9 4.97 0.10
STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 15 8.29 0.16
OCHAB Paweł 3 1.66 0.03
SKOWRON Andrzej Jan 15 8.29 0.16
GUZIK Paulina Anna 9 4.97 0.10
SKOCZOWSKI Paweł Piotr 5 2.76 0.05