A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat leski 

leski
brak 6.19% 7.20% 8.21% 9.22% 10.23% 11.24% 12.24% 13.25% 14.26% 15.27%
danych 7.19% 8.20% 9.21% 10.22% 11.23% 12.23% 13.24% 14.25% 15.26% 16.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 870
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 417
Liczba ważnych kart:5 417
Frekwencja wyborcza:23.69%
Liczba głosów ważnych:5 181
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:478
% 9.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baligród 2 656  569  569  549  34  6.19
Cisna 1 495  562  562  522  85  16.28
Lesko 9 436  2 169  2 169  2 086  188  9.01
Olszanica 4 730  975  975  928  92  9.91
Solina 4 553  1 142  1 142  1 096  79  7.21
Ogółem 22 870  5 417  5 417  5 181  478  9.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 137 28.66 2.64
KASPRZAK Mieczysław 30 6.28 0.58
WOSIK Alicja Barbara 210 43.93 4.05
BARTMAN Stanisław Wojciech 10 2.09 0.19
PIEKUT Justyna 6 1.26 0.12
DZIADZIO Dariusz Cezar 4 0.84 0.08
BIAŁEK Ewa Maria 8 1.67 0.15
RYGIEL Wiesław Andrzej 5 1.05 0.10
ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 3 0.63 0.06
OWSIANY Marek 65 13.60 1.25