A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat leski 

leski
brak 22.61% 25.63% 28.65% 31.68% 34.70% 37.72% 40.74% 43.76% 46.79% 49.81%
danych 25.62% 28.64% 31.67% 34.69% 37.71% 40.73% 43.75% 46.78% 49.80% 52.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 870
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 417
Liczba ważnych kart:5 417
Frekwencja wyborcza:23.69%
Liczba głosów ważnych:5 181
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:2 217
% 42.79%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baligród 2 656  569  569  549  234  42.62
Cisna 1 495  562  562  522  118  22.61
Lesko 9 436  2 169  2 169  2 086  918  44.01
Olszanica 4 730  975  975  928  368  39.66
Solina 4 553  1 142  1 142  1 096  579  52.83
Ogółem 22 870  5 417  5 417  5 181  2 217  42.79
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 1 224 55.21 23.62
ZAJĄC Alicja Maria 643 29.00 12.41
OŻÓG Stanisław 65 2.93 1.25
PIOTROWICZ Stanisław 107 4.83 2.07
ROMANIUK Bogdan Piotr 35 1.58 0.68
HRYNKIEWICZ Józefa 8 0.36 0.15
PIÓRO Tadeusz Wacław 94 4.24 1.81
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 17 0.77 0.33
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 6 0.27 0.12
BŁĄDEK Lidia 18 0.81 0.35