A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat augustowski 

augustowski
brak 0.81% 1.05% 1.28% 1.52% 1.75% 1.99% 2.23% 2.46% 2.70% 2.93%
danych 1.04% 1.27% 1.51% 1.74% 1.98% 2.22% 2.45% 2.69% 2.92% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 820
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 464
Liczba ważnych kart:8 459
Frekwencja wyborcza:17.70%
Liczba głosów ważnych:8 229
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:187
% 2.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Augustów 24 295  4 904  4 901  4 782  117  2.45
Augustów 5 427  883  881  858  0.82
Bargłów Kościelny 4 557  497  497  491  0.81
Lipsk 4 584  718  718  694  21  3.03
Nowinka 2 434  430  430  410  13  3.17
Płaska 2 182  348  348  341  2.64
Sztabin 4 341  684  684  653  16  2.45
Ogółem 47 820  8 464  8 459  8 229  187  2.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 59 31.55 0.72
WORONIECKI Mirosław 3 1.60 0.04
ANTOSIK Maja Edyta 4 2.14 0.05
LESZCZYŃSKI Robert 10 5.35 0.12
KWAŚNIEWSKA Jolanta 53 28.34 0.64
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 5 2.67 0.06
ŻEBROWSKI Kamil 47 25.13 0.57
HOŁUSZKO Ewa Maria 2 1.07 0.02
PENKALSKI Wojciech Adam 4 2.14 0.05