A  A+ A+

Powiat augustowski 

augustowski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 820
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 464
Liczba ważnych kart:8 459
Frekwencja wyborcza:17.70%
Liczba głosów ważnych:8 229
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Augustów 24 295  4 904  4 901  4 782  0.00
Augustów 5 427  883  881  858  0.00
Bargłów Kościelny 4 557  497  497  491  0.00
Lipsk 4 584  718  718  694  0.00
Nowinka 2 434  430  430  410  0.00
Płaska 2 182  348  348  341  0.00
Sztabin 4 341  684  684  653  0.00
Ogółem 47 820  8 464  8 459  8 229  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne