A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat augustowski 

augustowski
brak 5.59% 7.76% 9.93% 12.09% 14.26% 16.43% 18.60% 20.77% 22.93% 25.10%
danych 7.75% 9.92% 12.08% 14.25% 16.42% 18.59% 20.76% 22.92% 25.09% 27.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 820
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 464
Liczba ważnych kart:8 459
Frekwencja wyborcza:17.70%
Liczba głosów ważnych:8 229
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:1 760
% 21.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Augustów 24 295  4 904  4 901  4 782  1 304  27.27
Augustów 5 427  883  881  858  48  5.59
Bargłów Kościelny 4 557  497  497  491  57  11.61
Lipsk 4 584  718  718  694  120  17.29
Nowinka 2 434  430  430  410  62  15.12
Płaska 2 182  348  348  341  68  19.94
Sztabin 4 341  684  684  653  101  15.47
Ogółem 47 820  8 464  8 459  8 229  1 760  21.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUDRYCKA Barbara 1 409 80.06 17.12
PAPKE Paweł 118 6.70 1.43
NASZKIEWICZ Anna 85 4.83 1.03
WCISŁA Jerzy 12 0.68 0.15
MANTUR Mikołaj 10 0.57 0.12
PIŁAT Krzysztof 34 1.93 0.41
KISIEL Cezary Mikołaj 33 1.88 0.40
CWALIŃSKA Monika 25 1.42 0.30
KUSAK Włodzimierz Leszek 17 0.97 0.21
HORDEJUK Bernadeta Justyna 17 0.97 0.21