A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat białostocki 

białostocki
brak 1.47% 1.87% 2.26% 2.66% 3.05% 3.45% 3.85% 4.24% 4.64% 5.03%
danych 1.86% 2.25% 2.65% 3.04% 3.44% 3.84% 4.23% 4.63% 5.02% 5.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 248
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 729
Liczba ważnych kart:25 723
Frekwencja wyborcza:22.13%
Liczba głosów ważnych:25 062
% głosów ważnych:97.43%
Liczba głosów na listy komitetu:773
% 3.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Choroszcz 12 133  2 891  2 891  2 801  74  2.64
Czarna Białostocka 9 262  1 834  1 834  1 792  49  2.73
Dobrzyniewo Duże 6 880  1 219  1 219  1 191  32  2.69
Gródek 4 644  614  614  599  15  2.50
Juchnowiec Kościelny 11 830  2 983  2 983  2 899  89  3.07
Łapy 18 444  4 537  4 533  4 413  147  3.33
Michałowo 5 927  957  956  906  31  3.42
Poświętne 2 974  615  615  602  32  5.32
Supraśl 11 319  2 622  2 621  2 578  38  1.47
Suraż 1 639  462  462  448  12  2.68
Turośń Kościelna 4 662  1 320  1 320  1 295  25  1.93
Tykocin 5 289  1 206  1 206  1 177  37  3.14
Wasilków 11 573  2 731  2 731  2 671  145  5.43
Zabłudów 7 277  1 296  1 296  1 265  35  2.77
Zawady 2 395  442  442  425  12  2.82
Ogółem 116 248  25 729  25 723  25 062  773  3.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 237 30.66 0.95
WIRSKA Elżbieta Ewa 106 13.71 0.42
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 41 5.30 0.16
TARGOŃSKI Robert 93 12.03 0.37
ZDRODOWSKA Honorata 32 4.14 0.13
ŁUCKIEWICZ Adrian 109 14.10 0.43
WITKOWSKI Henryk 58 7.50 0.23
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 31 4.01 0.12
RUDNICKA Aleksandra Helena 31 4.01 0.12
NOWACKI Robert Krzysztof 35 4.53 0.14