A  A+ A+

Powiat białostocki 

białostocki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 248
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 729
Liczba ważnych kart:25 723
Frekwencja wyborcza:22.13%
Liczba głosów ważnych:25 062
% głosów ważnych:97.43%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Choroszcz 12 133  2 891  2 891  2 801  0.00
Czarna Białostocka 9 262  1 834  1 834  1 792  0.00
Dobrzyniewo Duże 6 880  1 219  1 219  1 191  0.00
Gródek 4 644  614  614  599  0.00
Juchnowiec Kościelny 11 830  2 983  2 983  2 899  0.00
Łapy 18 444  4 537  4 533  4 413  0.00
Michałowo 5 927  957  956  906  0.00
Poświętne 2 974  615  615  602  0.00
Supraśl 11 319  2 622  2 621  2 578  0.00
Suraż 1 639  462  462  448  0.00
Turośń Kościelna 4 662  1 320  1 320  1 295  0.00
Tykocin 5 289  1 206  1 206  1 177  0.00
Wasilków 11 573  2 731  2 731  2 671  0.00
Zabłudów 7 277  1 296  1 296  1 265  0.00
Zawady 2 395  442  442  425  0.00
Ogółem 116 248  25 729  25 723  25 062  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne