A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat bielski 

bielski
brak 2.86% 5.70% 8.54% 11.38% 14.22% 17.06% 19.89% 22.73% 25.57% 28.41%
danych 5.69% 8.53% 11.37% 14.21% 17.05% 19.88% 22.72% 25.56% 28.40% 31.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 226
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 822
Liczba ważnych kart:9 815
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:9 581
% głosów ważnych:97.62%
Liczba głosów na listy komitetu:631
% 6.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielsk Podlaski 21 912  4 049  4 046  3 948  113  2.86
Brańsk 3 187  926  925  900  64  7.11
Bielsk Podlaski 6 054  707  707  685  69  10.07
Boćki 3 880  838  838  806  37  4.59
Brańsk 5 097  1 516  1 516  1 493  114  7.64
Orla 2 588  374  374  366  16  4.37
Rudka 1 655  461  458  448  140  31.25
Wyszki 3 853  951  951  935  78  8.34
Ogółem 48 226  9 822  9 815  9 581  631  6.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 176 27.89 1.84
BORAWSKI Edmund 42 6.66 0.44
BASZKO Mieczysław Kazimierz 275 43.58 2.87
ŻYLIŃSKI Wiesław 57 9.03 0.59
BIELAWSKA Barbara 25 3.96 0.26
WŁODKOWSKI Zbigniew 2 0.32 0.02
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 9 1.43 0.09
JASKULSKA Sylwia Monika 9 1.43 0.09
ZYSK Danuta 3 0.48 0.03
DZIERZGOWSKI Wojciech 33 5.23 0.34