A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat grajewski 

grajewski
brak 0.53% 0.64% 0.75% 0.86% 0.97% 1.08% 1.18% 1.29% 1.40% 1.51%
danych 0.63% 0.74% 0.85% 0.96% 1.07% 1.17% 1.28% 1.39% 1.50% 1.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 337
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 901
Liczba ważnych kart:6 901
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:80
% 1.20%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grajewo 17 716  3 316  3 316  3 231  47  1.45
Grajewo 4 736  778  778  758  0.53
Radziłów 4 135  698  698  678  0.59
Rajgród 4 431  642  642  616  10  1.62
Szczuczyn 5 217  903  903  854  10  1.17
Wąsosz 3 102  564  564  525  0.95
Ogółem 39 337  6 901  6 901  6 662  80  1.20
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻALEK Jacek 48 60.00 0.72
ŁUBIŃSKI Wiesław 8 10.00 0.12
KOBIELA Renata Małgorzata 5 6.25 0.08
ROSZKOWSKI Jacek 6 7.50 0.09
PŁACZKOWSKA-BUJKO Katarzyna Marta 4 5.00 0.06
KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota 2 2.50 0.03
ADAMCZAK Ryszard Henryk 1 1.25 0.02
RZEMIENIECKA Beata Jolanta 1 1.25 0.02
KŁOCZKO Grzegorz 0 0.00 0.00
TRAWIŃSKA Halina 5 6.25 0.08