A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat grajewski 

grajewski
brak 1.45% 1.81% 2.16% 2.52% 2.87% 3.23% 3.59% 3.94% 4.30% 4.65%
danych 1.80% 2.15% 2.51% 2.86% 3.22% 3.58% 3.93% 4.29% 4.64% 5.01%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 337
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 901
Liczba ważnych kart:6 901
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:257
% 3.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grajewo 17 716  3 316  3 316  3 231  162  5.01
Grajewo 4 736  778  778  758  11  1.45
Radziłów 4 135  698  698  678  13  1.92
Rajgród 4 431  642  642  616  22  3.57
Szczuczyn 5 217  903  903  854  35  4.10
Wąsosz 3 102  564  564  525  14  2.67
Ogółem 39 337  6 901  6 901  6 662  257  3.86
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 147 57.20 2.21
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 44 17.12 0.66
CZYKWIN Eugeniusz 19 7.39 0.29
MAŃKUT Władysław 3 1.17 0.05
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 4 1.56 0.06
PIASECKA Izabela Agnieszka 10 3.89 0.15
JESIEŃ Anna Marta 4 1.56 0.06
ŁADA Robert 5 1.95 0.08
TOPCZYŁKO Bożena 3 1.17 0.05
BAGAN Bożena Waleria 18 7.00 0.27