A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat grajewski 

grajewski
brak 0.06% 0.10% 0.14% 0.17% 0.21% 0.25% 0.29% 0.33% 0.36% 0.40%
danych 0.09% 0.13% 0.16% 0.20% 0.24% 0.28% 0.32% 0.35% 0.39% 0.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 337
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 901
Liczba ważnych kart:6 901
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 0.18%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grajewo 17 716  3 316  3 316  3 231  0.06
Grajewo 4 736  778  778  758  0.13
Radziłów 4 135  698  698  678  0.44
Rajgród 4 431  642  642  616  0.16
Szczuczyn 5 217  903  903  854  0.35
Wąsosz 3 102  564  564  525  0.38
Ogółem 39 337  6 901  6 901  6 662  12  0.18
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 0 0.00 0.00
ANDRUKIEWICZ Marta 1 8.33 0.02
CYBULKO Marek 1 8.33 0.02
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 4 33.33 0.06
ŁOCHNICKA Katarzyna 4 33.33 0.06
RADZISZEWSKA Dorota 2 16.67 0.03