A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat grajewski 

grajewski
brak 3.24% 3.58% 3.92% 4.26% 4.60% 4.95% 5.29% 5.63% 5.97% 6.31%
danych 3.57% 3.91% 4.25% 4.59% 4.94% 5.28% 5.62% 5.96% 6.30% 6.65%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 337
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 901
Liczba ważnych kart:6 901
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:365
% 5.48%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grajewo 17 716  3 316  3 316  3 231  215  6.65
Grajewo 4 736  778  778  758  36  4.75
Radziłów 4 135  698  698  678  36  5.31
Rajgród 4 431  642  642  616  25  4.06
Szczuczyn 5 217  903  903  854  36  4.22
Wąsosz 3 102  564  564  525  17  3.24
Ogółem 39 337  6 901  6 901  6 662  365  5.48
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WYRĘBEK Andrzej Piotr 195 53.42 2.93
MEGER Adrian Franciszek 16 4.38 0.24
FILIPOWICZ Mariusz Robert 56 15.34 0.84
WINOWSKA Urszula 30 8.22 0.45
GONCZARUK Paweł 14 3.84 0.21
GOŁASZEWSKA Małgorzata 13 3.56 0.20
SZYDLARSKI Michał 6 1.64 0.09
SIDZ Agata 7 1.92 0.11
MICHALIK Paweł Jakub 14 3.84 0.21
KLUSKIEWICZ Anna Maria 14 3.84 0.21