A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat grajewski 

grajewski
brak 20.43% 23.66% 26.90% 30.13% 33.37% 36.60% 39.83% 43.07% 46.30% 49.54%
danych 23.65% 26.89% 30.12% 33.36% 36.59% 39.82% 43.06% 46.29% 49.53% 52.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 337
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 901
Liczba ważnych kart:6 901
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 662
% głosów ważnych:96.54%
Liczba głosów na listy komitetu:2 071
% 31.09%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Grajewo 17 716  3 316  3 316  3 231  660  20.43
Grajewo 4 736  778  778  758  400  52.77
Radziłów 4 135  698  698  678  226  33.33
Rajgród 4 431  642  642  616  224  36.36
Szczuczyn 5 217  903  903  854  347  40.63
Wąsosz 3 102  564  564  525  214  40.76
Ogółem 39 337  6 901  6 901  6 662  2 071  31.09
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 95 4.59 1.43
BORAWSKI Edmund 1 693 81.75 25.41
BASZKO Mieczysław Kazimierz 89 4.30 1.34
ŻYLIŃSKI Wiesław 26 1.26 0.39
BIELAWSKA Barbara 9 0.43 0.14
WŁODKOWSKI Zbigniew 8 0.39 0.12
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 11 0.53 0.17
JASKULSKA Sylwia Monika 3 0.14 0.05
ZYSK Danuta 10 0.48 0.15
DZIERZGOWSKI Wojciech 127 6.13 1.91