A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat hajnowski 

hajnowski
brak 4.79% 7.37% 9.95% 12.54% 15.12% 17.70% 20.28% 22.86% 25.45% 28.03%
danych 7.36% 9.94% 12.53% 15.11% 17.69% 20.27% 22.85% 25.44% 28.02% 30.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 974
Liczba ważnych kart:5 973
Frekwencja wyborcza:15.19%
Liczba głosów ważnych:5 737
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:547
% 9.53%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hajnówka 18 502  3 091  3 090  2 986  150  5.02
Białowieża 1 997  386  386  376  18  4.79
Czeremcha 2 969  374  374  344  34  9.88
Czyże 2 007  223  223  213  34  15.96
Dubicze Cerkiewne 1 481  135  135  126  37  29.37
Hajnówka 3 445  456  456  438  71  16.21
Kleszczele 2 364  367  367  350  33  9.43
Narew 3 256  449  449  427  24  5.62
Narewka 3 315  493  493  477  146  30.61
Ogółem 39 336  5 974  5 973  5 737  547  9.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 67 12.25 1.17
BORAWSKI Edmund 2 0.37 0.03
BASZKO Mieczysław Kazimierz 107 19.56 1.87
ŻYLIŃSKI Wiesław 46 8.41 0.80
BIELAWSKA Barbara 287 52.47 5.00
WŁODKOWSKI Zbigniew 2 0.37 0.03
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 4 0.73 0.07
JASKULSKA Sylwia Monika 13 2.38 0.23
ZYSK Danuta 1 0.18 0.02
DZIERZGOWSKI Wojciech 18 3.29 0.31