A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat kolneński 

kolneński
brak 0.42% 0.73% 1.04% 1.35% 1.66% 1.97% 2.28% 2.59% 2.90% 3.21%
danych 0.72% 1.03% 1.34% 1.65% 1.96% 2.27% 2.58% 2.89% 3.20% 3.52%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:31 766
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 472
Liczba ważnych kart:5 472
Frekwencja wyborcza:17.23%
Liczba głosów ważnych:5 280
% głosów ważnych:96.49%
Liczba głosów na listy komitetu:100
% 1.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kolno 8 704  1 625  1 625  1 553  26  1.67
Grabowo 2 932  512  512  496  15  3.02
Kolno 6 891  1 146  1 146  1 118  23  2.06
Mały Płock 4 072  621  621  597  21  3.52
Stawiski 5 186  829  829  796  12  1.51
Turośl 3 981  739  739  720  0.42
Ogółem 31 766  5 472  5 472  5 280  100  1.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 15 15.00 0.28
WORONIECKI Mirosław 4 4.00 0.08
ANTOSIK Maja Edyta 3 3.00 0.06
LESZCZYŃSKI Robert 4 4.00 0.08
KWAŚNIEWSKA Jolanta 21 21.00 0.40
GROMADZKI Sławomir 43 43.00 0.81
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 5 5.00 0.09
HOŁUSZKO Ewa Maria 3 3.00 0.06
PENKALSKI Wojciech Adam 2 2.00 0.04