A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat łomżyński 

łomżyński
brak 0.31% 0.56% 0.80% 1.05% 1.30% 1.55% 1.79% 2.04% 2.29% 2.53%
danych 0.55% 0.79% 1.04% 1.29% 1.54% 1.78% 2.03% 2.28% 2.52% 2.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 522
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 189
Liczba ważnych kart:7 186
Frekwencja wyborcza:17.31%
Liczba głosów ważnych:6 961
% głosów ważnych:96.87%
Liczba głosów na listy komitetu:91
% 1.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jedwabne 4 538  888  887  863  0.81
Łomża 8 566  1 721  1 721  1 673  20  1.20
Miastkowo 3 388  460  460  432  12  2.78
Nowogród 3 251  577  577  553  0.90
Piątnica 8 445  1 273  1 272  1 226  16  1.31
Przytuły 1 799  331  331  325  0.31
Śniadowo 4 503  810  810  791  1.14
Wizna 3 499  618  617  603  13  2.16
Zbójna 3 533  511  511  495  1.62
Ogółem 41 522  7 189  7 186  6 961  91  1.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 28 30.77 0.40
WORONIECKI Mirosław 7 7.69 0.10
ANTOSIK Maja Edyta 4 4.40 0.06
LESZCZYŃSKI Robert 6 6.59 0.09
KWAŚNIEWSKA Jolanta 24 26.37 0.34
GROMADZKI Sławomir 2 2.20 0.03
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 3 3.30 0.04
ŻEBROWSKI Kamil 11 12.09 0.16
HOŁUSZKO Ewa Maria 4 4.40 0.06
PENKALSKI Wojciech Adam 2 2.20 0.03