A  A+ A+

Powiat moniecki 

moniecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 672
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 763
Liczba ważnych kart:5 763
Frekwencja wyborcza:16.62%
Liczba głosów ważnych:5 573
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Goniądz 4 161  608  608  593  0.00
Jasionówka 2 447  430  430  419  0.00
Jaświły 4 375  732  732  715  0.00
Knyszyn 3 959  644  644  620  0.00
Krypno 3 280  680  680  649  0.00
Mońki 12 674  2 018  2 018  1 953  0.00
Trzcianne 3 776  651  651  624  0.00
Ogółem 34 672  5 763  5 763  5 573  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne