A  A+ A+

Powiat sejneński 

sejneński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:17 185
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 657
Liczba ważnych kart:2 657
Frekwencja wyborcza:15.46%
Liczba głosów ważnych:2 578
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sejny 4 621  883  883  846  0.00
Giby 2 384  423  423  415  0.00
Krasnopol 3 177  433  433  424  0.00
Puńsk 3 561  418  418  403  0.00
Sejny 3 442  500  500  490  0.00
Ogółem 17 185  2 657  2 657  2 578  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne