A  A+ A+

Powiat siemiatycki 

siemiatycki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 342
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 317
Liczba ważnych kart:7 315
Frekwencja wyborcza:18.60%
Liczba głosów ważnych:7 104
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Siemiatycze 12 343  2 527  2 526  2 460  0.00
Drohiczyn 5 539  1 173  1 173  1 133  0.00
Dziadkowice 2 463  451  450  434  0.00
Grodzisk 3 636  794  794  764  0.00
Mielnik 2 291  391  391  376  0.00
Milejczyce 1 746  302  302  292  0.00
Nurzec-Stacja 3 661  460  460  447  0.00
Perlejewo 2 517  528  528  521  0.00
Siemiatycze 5 146  691  691  677  0.00
Ogółem 39 342  7 317  7 315  7 104  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne