A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat sokólski 

sokólski
brak 0.50% 0.73% 0.96% 1.19% 1.42% 1.66% 1.89% 2.12% 2.35% 2.58%
danych 0.72% 0.95% 1.18% 1.41% 1.65% 1.88% 2.11% 2.34% 2.57% 2.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 913
Liczba ważnych kart:10 911
Frekwencja wyborcza:18.73%
Liczba głosów ważnych:10 567
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:204
% 1.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dąbrowa Białostocka 10 212  2 076  2 075  2 016  51  2.53
Janów 3 568  578  578  561  10  1.78
Korycin 2 714  496  496  485  1.44
Krynki 2 778  589  589  570  16  2.81
Kuźnica 3 467  682  681  662  1.36
Nowy Dwór 2 416  419  419  401  0.50
Sidra 3 077  457  457  442  11  2.49
Sokółka 21 430  4 004  4 004  3 871  76  1.96
Suchowola 5 908  1 116  1 116  1 082  19  1.76
Szudziałowo 2 703  496  496  477  0.63
Ogółem 58 273  10 913  10 911  10 567  204  1.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻALEK Jacek 140 68.63 1.32
ŁUBIŃSKI Wiesław 10 4.90 0.09
KOBIELA Renata Małgorzata 18 8.82 0.17
ROSZKOWSKI Jacek 9 4.41 0.09
PŁACZKOWSKA-BUJKO Katarzyna Marta 2 0.98 0.02
KĘDRA-PTASZYŃSKA Dorota 4 1.96 0.04
ADAMCZAK Ryszard Henryk 3 1.47 0.03
RZEMIENIECKA Beata Jolanta 6 2.94 0.06
KŁOCZKO Grzegorz 8 3.92 0.08
TRAWIŃSKA Halina 4 1.96 0.04