A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat sokólski 

sokólski
brak 0.62% 0.91% 1.21% 1.50% 1.80% 2.09% 2.38% 2.68% 2.97% 3.27%
danych 0.90% 1.20% 1.49% 1.79% 2.08% 2.37% 2.67% 2.96% 3.26% 3.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 913
Liczba ważnych kart:10 911
Frekwencja wyborcza:18.73%
Liczba głosów ważnych:10 567
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:183
% 1.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dąbrowa Białostocka 10 212  2 076  2 075  2 016  40  1.98
Janów 3 568  578  578  561  1.25
Korycin 2 714  496  496  485  0.62
Krynki 2 778  589  589  570  15  2.63
Kuźnica 3 467  682  681  662  15  2.27
Nowy Dwór 2 416  419  419  401  1.00
Sidra 3 077  457  457  442  14  3.17
Sokółka 21 430  4 004  4 004  3 871  59  1.52
Suchowola 5 908  1 116  1 116  1 082  0.83
Szudziałowo 2 703  496  496  477  17  3.56
Ogółem 58 273  10 913  10 911  10 567  183  1.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 76 41.53 0.72
WORONIECKI Mirosław 7 3.83 0.07
ANTOSIK Maja Edyta 17 9.29 0.16
LESZCZYŃSKI Robert 11 6.01 0.10
KWAŚNIEWSKA Jolanta 54 29.51 0.51
GROMADZKI Sławomir 6 3.28 0.06
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 0.55 0.01
ŻEBROWSKI Kamil 9 4.92 0.09
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 0.55 0.01
PENKALSKI Wojciech Adam 1 0.55 0.01