A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Powiat sokólski 

sokólski
brak 17.72% 20.34% 22.95% 25.57% 28.19% 30.81% 33.42% 36.04% 38.66% 41.27%
danych 20.33% 22.94% 25.56% 28.18% 30.80% 33.41% 36.03% 38.65% 41.26% 43.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 913
Liczba ważnych kart:10 911
Frekwencja wyborcza:18.73%
Liczba głosów ważnych:10 567
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:2 987
% 28.27%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dąbrowa Białostocka 10 212  2 076  2 075  2 016  463  22.97
Janów 3 568  578  578  561  229  40.82
Korycin 2 714  496  496  485  115  23.71
Krynki 2 778  589  589  570  101  17.72
Kuźnica 3 467  682  681  662  133  20.09
Nowy Dwór 2 416  419  419  401  176  43.89
Sidra 3 077  457  457  442  144  32.58
Sokółka 21 430  4 004  4 004  3 871  1 014  26.19
Suchowola 5 908  1 116  1 116  1 082  428  39.56
Szudziałowo 2 703  496  496  477  184  38.57
Ogółem 58 273  10 913  10 911  10 567  2 987  28.27
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 165 5.52 1.56
BORAWSKI Edmund 459 15.37 4.34
BASZKO Mieczysław Kazimierz 2 253 75.43 21.32
ŻYLIŃSKI Wiesław 43 1.44 0.41
BIELAWSKA Barbara 21 0.70 0.20
WŁODKOWSKI Zbigniew 4 0.13 0.04
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 4 0.13 0.04
JASKULSKA Sylwia Monika 4 0.13 0.04
ZYSK Danuta 10 0.33 0.09
DZIERZGOWSKI Wojciech 24 0.80 0.23