A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat wysokomazowiecki 

wysokomazowiecki
brak 0.44% 0.68% 0.92% 1.15% 1.39% 1.63% 1.87% 2.11% 2.34% 2.58%
danych 0.67% 0.91% 1.14% 1.38% 1.62% 1.86% 2.10% 2.33% 2.57% 2.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 998
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 080
Liczba ważnych kart:11 078
Frekwencja wyborcza:23.08%
Liczba głosów ważnych:10 801
% głosów ważnych:97.50%
Liczba głosów na listy komitetu:172
% 1.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wysokie Mazowieckie 7 728  2 249  2 249  2 191  41  1.87
Ciechanowiec 7 507  1 398  1 398  1 368  22  1.61
Czyżew 5 323  933  932  905  11  1.22
Klukowo 3 743  879  879  852  24  2.82
Kobylin-Borzymy 2 801  640  640  630  1.11
Kulesze Kościelne 2 601  712  712  688  0.44
Nowe Piekuty 3 255  866  866  830  11  1.33
Sokoły 4 856  1 218  1 218  1 201  18  1.50
Szepietowo 5 890  1 279  1 279  1 253  23  1.84
Wysokie Mazowieckie 4 294  906  905  883  12  1.36
Ogółem 47 998  11 080  11 078  10 801  172  1.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
LISIECKI Piotr Cezary 50 29.07 0.46
ANDRUSZKIEWICZ Adam 69 40.12 0.64
RYKACZEWSKI Dawid 16 9.30 0.15
JĘDRZEJEWSKA Aleksandra 5 2.91 0.05
BAŃKOWSKA Krystyna 10 5.81 0.09
ZALEWSKI Henryk Eugeniusz 4 2.33 0.04
SZURMIEJ Ilona Agata 3 1.74 0.03
TOMCZUK Ewa 4 2.33 0.04
SUPIŃSKA Emilia Anna 3 1.74 0.03
WYSOCKI Kamil Michał 8 4.65 0.07