A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat zambrowski 

zambrowski
brak 0.74% 1.34% 1.94% 2.54% 3.14% 3.75% 4.35% 4.95% 5.55% 6.15%
danych 1.33% 1.93% 2.53% 3.13% 3.74% 4.34% 4.94% 5.54% 6.14% 6.75%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 736
Liczba ważnych kart:7 735
Frekwencja wyborcza:21.02%
Liczba głosów ważnych:7 387
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:158
% 2.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zambrów 18 201  3 660  3 659  3 560  50  1.40
Kołaki Kościelne 1 961  557  557  543  0.74
Rutki 4 877  1 033  1 033  918  62  6.75
Szumowo 3 977  894  894  872  0.92
Zambrów 7 784  1 592  1 592  1 494  34  2.28
Ogółem 36 800  7 736  7 735  7 387  158  2.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 30 18.99 0.41
WORONIECKI Mirosław 3 1.90 0.04
ANTOSIK Maja Edyta 7 4.43 0.09
LESZCZYŃSKI Robert 11 6.96 0.15
KWAŚNIEWSKA Jolanta 46 29.11 0.62
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 5 3.16 0.07
ŻEBROWSKI Kamil 6 3.80 0.08
HOŁUSZKO Ewa Maria 2 1.27 0.03
PENKALSKI Wojciech Adam 48 30.38 0.65