A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat dzierżoniowski 

dzierżoniowski
brak 1.39% 1.57% 1.75% 1.92% 2.10% 2.28% 2.46% 2.64% 2.81% 2.99%
danych 1.56% 1.74% 1.91% 2.09% 2.27% 2.45% 2.63% 2.80% 2.98% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 536
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 565
Liczba ważnych kart:17 564
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:16 986
% głosów ważnych:96.71%
Liczba głosów na listy komitetu:460
% 2.71%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielawa 25 627  5 073  5 074  4 907  143  2.91
Dzierżoniów 28 245  6 848  6 847  6 656  186  2.79
Pieszyce 7 725  1 500  1 500  1 447  40  2.76
Piława Górna 5 318  924  924  884  28  3.17
Dzierżoniów 7 739  1 449  1 449  1 394  32  2.30
Łagiewniki 6 087  974  973  932  13  1.39
Niemcza 4 795  797  797  766  18  2.35
Ogółem 85 536  17 565  17 564  16 986  460  2.71
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 176 38.26 1.04
KUBICA Anna Maria 111 24.13 0.65
NOWAK Bogusław Jerzy 15 3.26 0.09
GÓRNIAK Judyta 40 8.70 0.24
WIDŁAK Artur Fryderyk 10 2.17 0.06
NOWACKA Agata Łucja 40 8.70 0.24
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 5 1.09 0.03
ZAWADZKA Stanisława Natalia 23 5.00 0.14
TABISZ Jacek 27 5.87 0.16
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 13 2.83 0.08