A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat kłodzki 

kłodzki
brak 2.73% 3.15% 3.58% 4.00% 4.42% 4.85% 5.27% 5.69% 6.11% 6.54%
danych 3.14% 3.57% 3.99% 4.41% 4.84% 5.26% 5.68% 6.10% 6.53% 6.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:135 120
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 957
Liczba ważnych kart:25 955
Frekwencja wyborcza:19.21%
Liczba głosów ważnych:24 950
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:1 189
% 4.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Duszniki-Zdrój 4 139  927  926  895  35  3.91
Kłodzko 23 028  5 149  5 149  4 994  184  3.68
Kudowa-Zdrój 8 404  1 985  1 985  1 928  114  5.91
Nowa Ruda 19 405  3 435  3 434  3 340  118  3.53
Polanica-Zdrój 5 737  1 447  1 447  1 384  45  3.25
Bystrzyca Kłodzka 16 137  2 956  2 956  2 841  151  5.32
Kłodzko 13 839  2 544  2 544  2 398  167  6.96
Lądek-Zdrój 7 172  1 442  1 442  1 390  71  5.11
Lewin Kłodzki 1 614  225  225  220  2.73
Międzylesie 6 064  953  953  911  61  6.70
Nowa Ruda 9 894  1 528  1 528  1 457  75  5.15
Radków 7 546  1 337  1 337  1 270  72  5.67
Stronie Śląskie 6 143  1 062  1 062  1 015  44  4.33
Szczytna 5 998  967  967  907  46  5.07
Ogółem 135 120  25 957  25 955  24 950  1 189  4.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 828 69.64 3.32
DOBROSZ Janusz Konrad 61 5.13 0.24
JAKI Patryk Tomasz 44 3.70 0.18
GUTEK Ewa Danuta 83 6.98 0.33
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 33 2.78 0.13
HYLEWICZ Janusz 21 1.77 0.08
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 32 2.69 0.13
KIELKA Wojciech Antoni 28 2.35 0.11
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 32 2.69 0.13
FOJT Artur Czesław 27 2.27 0.11