A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat lwówecki 

lwówecki
brak 2.73% 3.08% 3.44% 3.79% 4.15% 4.50% 4.85% 5.21% 5.56% 5.92%
danych 3.07% 3.43% 3.78% 4.14% 4.49% 4.84% 5.20% 5.55% 5.91% 6.27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 296
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 421
Liczba ważnych kart:6 421
Frekwencja wyborcza:16.77%
Liczba głosów ważnych:6 116
% głosów ważnych:95.25%
Liczba głosów na listy komitetu:253
% 4.14%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Gryfów Śląski 8 269  1 434  1 434  1 357  40  2.95
Lubomierz 4 890  735  735  696  19  2.73
Lwówek Śląski 14 309  2 422  2 422  2 330  109  4.68
Mirsk 7 181  1 136  1 136  1 079  44  4.08
Wleń 3 647  694  694  654  41  6.27
Ogółem 38 296  6 421  6 421  6 116  253  4.14
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 118 46.64 1.93
KUBICA Anna Maria 39 15.42 0.64
NOWAK Bogusław Jerzy 32 12.65 0.52
GÓRNIAK Judyta 11 4.35 0.18
WIDŁAK Artur Fryderyk 3 1.19 0.05
NOWACKA Agata Łucja 18 7.11 0.29
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 7 2.77 0.11
ZAWADZKA Stanisława Natalia 6 2.37 0.10
TABISZ Jacek 6 2.37 0.10
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 13 5.14 0.21