A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat oławski 

oławski
brak 3.96% 4.12% 4.29% 4.45% 4.61% 4.78% 4.94% 5.10% 5.26% 5.43%
danych 4.11% 4.28% 4.44% 4.60% 4.77% 4.93% 5.09% 5.25% 5.42% 5.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 806
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 432
Liczba ważnych kart:13 430
Frekwencja wyborcza:22.46%
Liczba głosów ważnych:13 006
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:621
% 4.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oława 25 796  6 594  6 592  6 385  253  3.96
Domaniów 4 168  662  662  629  34  5.41
Jelcz-Laskowice 18 113  3 865  3 865  3 756  209  5.56
Oława 11 729  2 311  2 311  2 236  125  5.59
Ogółem 59 806  13 432  13 430  13 006  621  4.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 458 73.75 3.52
DOBROSZ Janusz Konrad 56 9.02 0.43
JAKI Patryk Tomasz 15 2.42 0.12
GUTEK Ewa Danuta 25 4.03 0.19
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 16 2.58 0.12
HYLEWICZ Janusz 10 1.61 0.08
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 13 2.09 0.10
KIELKA Wojciech Antoni 5 0.81 0.04
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 8 1.29 0.06
FOJT Artur Czesław 15 2.42 0.12