A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat trzebnicki 

trzebnicki
brak 3.69% 3.92% 4.16% 4.39% 4.62% 4.86% 5.09% 5.32% 5.55% 5.79%
danych 3.91% 4.15% 4.38% 4.61% 4.85% 5.08% 5.31% 5.54% 5.78% 6.02%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 533
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 245
Liczba ważnych kart:13 238
Frekwencja wyborcza:20.21%
Liczba głosów ważnych:12 757
% głosów ważnych:96.37%
Liczba głosów na listy komitetu:620
% 4.86%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Oborniki Śląskie 15 522  3 986  3 985  3 845  166  4.32
Prusice 7 509  995  995  942  38  4.03
Trzebnica 18 400  4 040  4 036  3 887  234  6.02
Wisznia Mała 7 605  1 836  1 834  1 793  87  4.85
Zawonia 4 564  692  692  662  35  5.29
Żmigród 11 933  1 696  1 696  1 628  60  3.69
Ogółem 65 533  13 245  13 238  12 757  620  4.86
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KEMPA Beata Agnieszka 480 77.42 3.76
DOBROSZ Janusz Konrad 32 5.16 0.25
JAKI Patryk Tomasz 11 1.77 0.09
GUTEK Ewa Danuta 23 3.71 0.18
CEGLECKA-ZIELONKA Teresa Zuzanna 19 3.06 0.15
HYLEWICZ Janusz 15 2.42 0.12
ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ Joanna 18 2.90 0.14
KIELKA Wojciech Antoni 9 1.45 0.07
WASILENKO-MIKUTA Agata Danuta 6 0.97 0.05
FOJT Artur Czesław 7 1.13 0.05