A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat chojnicki 

chojnicki
brak 0.26% 0.46% 0.66% 0.86% 1.06% 1.26% 1.46% 1.66% 1.86% 2.06%
danych 0.45% 0.65% 0.85% 1.05% 1.25% 1.45% 1.65% 1.85% 2.05% 2.26%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:74 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 800
Liczba ważnych kart:15 797
Frekwencja wyborcza:21.31%
Liczba głosów ważnych:15 157
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:74
% 0.49%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chojnice 31 741  7 232  7 233  6 950  32  0.46
Brusy 10 625  2 826  2 824  2 714  0.26
Chojnice 13 586  2 418  2 417  2 319  11  0.47
Czersk 16 426  2 997  2 996  2 864  17  0.59
Konarzyny 1 757  327  327  310  2.26
Ogółem 74 135  15 800  15 797  15 157  74  0.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACHLEWSKA Elżbieta 7 9.46 0.05
KRYDA Marek Andrzej 7 9.46 0.05
DEMCZUK Marzena 8 10.81 0.05
PASTUSIAK Tadeusz Jan 11 14.86 0.07
BANIECKA Ewa Cecylia 9 12.16 0.06
KOTLARZ Piotr Wojciech 3 4.05 0.02
KWIATKOWSKA Monika Alicja 12 16.22 0.08
WIĘCEK Hieronim Antoni 17 22.97 0.11