A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat słupski 

słupski
brak 3.01% 3.30% 3.59% 3.87% 4.16% 4.45% 4.74% 5.03% 5.31% 5.60%
danych 3.29% 3.58% 3.86% 4.15% 4.44% 4.73% 5.02% 5.30% 5.59% 5.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 482
Liczba ważnych kart:12 480
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:11 940
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:568
% 4.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ustka 13 660  3 387  3 386  3 261  192  5.89
Damnica 4 833  553  552  522  27  5.17
Dębnica Kaszubska 7 484  962  962  923  34  3.68
Główczyce 7 351  944  944  898  44  4.90
Kępice 7 324  1 157  1 157  1 098  33  3.01
Kobylnica 8 432  1 290  1 290  1 242  55  4.43
Potęgowo 5 510  593  593  557  22  3.95
Słupsk 12 277  1 980  1 980  1 903  99  5.20
Smołdzino 2 761  370  370  353  19  5.38
Ustka 6 261  1 246  1 246  1 183  43  3.63
Ogółem 75 893  12 482  12 480  11 940  568  4.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GARDIAS Dorota 432 76.06 3.62
KOWALSKI Maciej Tomasz 40 7.04 0.34
ABRAMOWICZ Marta Magdalena 21 3.70 0.18
DEPCZYŃSKI Rafał Piotr 17 2.99 0.14
NAWROT Gabriela Jolanta 11 1.94 0.09
MUŻA Wojciech Romuald 3 0.53 0.03
ALEGRE RASO Susana 11 1.94 0.09
MILEWCZYK Jarosław Andrzej 8 1.41 0.07
PAWŁOWSKA Magdalena 15 2.64 0.13
BAUĆ Piotr Paweł 10 1.76 0.08