A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat słupski 

słupski
brak 0.00% 0.07% 0.14% 0.20% 0.27% 0.34% 0.41% 0.48% 0.54% 0.61%
danych 0.06% 0.13% 0.19% 0.26% 0.33% 0.40% 0.47% 0.53% 0.60% 0.68%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 893
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 482
Liczba ważnych kart:12 480
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:11 940
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 0.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ustka 13 660  3 387  3 386  3 261  0.25
Damnica 4 833  553  552  522  0.19
Dębnica Kaszubska 7 484  962  962  923  0.33
Główczyce 7 351  944  944  898  0.22
Kępice 7 324  1 157  1 157  1 098  0.09
Kobylnica 8 432  1 290  1 290  1 242  0.40
Potęgowo 5 510  593  593  557  0.00
Słupsk 12 277  1 980  1 980  1 903  0.26
Smołdzino 2 761  370  370  353  0.00
Ustka 6 261  1 246  1 246  1 183  0.68
Ogółem 75 893  12 482  12 480  11 940  33  0.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PAWEŁCZAK Barnaba Bogusz 7 21.21 0.06
RZEPKA Szymon Stanisław 2 6.06 0.02
MIETKOWSKI Karol 3 9.09 0.03
WESOŁA Joanna Małgorzata 9 27.27 0.08
ALTMANN Paula 12 36.36 0.10