A  A+ A+

Komitet Wyborczy Partia Zieloni

Powiat tczewski 

tczewski
brak 0.45% 0.52% 0.59% 0.65% 0.72% 0.79% 0.86% 0.93% 0.99% 1.06%
danych 0.51% 0.58% 0.64% 0.71% 0.78% 0.85% 0.92% 0.98% 1.05% 1.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 527
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 368
Liczba ważnych kart:19 362
Frekwencja wyborcza:21.88%
Liczba głosów ważnych:18 577
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:95
% 0.51%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tczew 46 447  11 725  11 722  11 337  52  0.46
Gniew 12 413  2 286  2 286  2 170  14  0.65
Morzeszczyn 2 882  379  379  355  1.13
Pelplin 12 792  2 162  2 161  2 033  12  0.59
Subkowy 4 111  697  697  666  0.45
Tczew 9 882  2 119  2 117  2 016  10  0.50
Ogółem 88 527  19 368  19 362  18 577  95  0.51
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JACHLEWSKA Elżbieta 25 26.32 0.13
KRYDA Marek Andrzej 9 9.47 0.05
DEMCZUK Marzena 6 6.32 0.03
PASTUSIAK Tadeusz Jan 18 18.95 0.10
BANIECKA Ewa Cecylia 8 8.42 0.04
KOTLARZ Piotr Wojciech 4 4.21 0.02
KWIATKOWSKA Monika Alicja 10 10.53 0.05
WIĘCEK Hieronim Antoni 15 15.79 0.08