A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat złotoryjski 

złotoryjski
brak 1.11% 1.23% 1.36% 1.48% 1.60% 1.73% 1.85% 1.97% 2.09% 2.22%
danych 1.22% 1.35% 1.47% 1.59% 1.72% 1.84% 1.96% 2.08% 2.21% 2.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 670
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 431
Liczba ważnych kart:6 431
Frekwencja wyborcza:17.54%
Liczba głosów ważnych:6 135
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:93
% 1.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wojcieszów 3 106  484  484  449  1.11
Złotoryja 13 368  2 678  2 678  2 580  33  1.28
Pielgrzymka 3 739  574  574  543  11  2.03
Świerzawa 6 286  950  950  898  21  2.34
Zagrodno 4 480  739  739  705  11  1.56
Złotoryja 5 691  1 006  1 006  960  12  1.25
Ogółem 36 670  6 431  6 431  6 135  93  1.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 22 23.66 0.36
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 27 29.03 0.44
GRENIUCH Tomasz Wiesław 3 3.23 0.05
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 4 4.30 0.07
BORODACZ Artur Piotr 14 15.05 0.23
ICKIEWICZ Anna Urszula 4 4.30 0.07
DROZDOWSKA Joanna Ewa 8 8.60 0.13
ROK Wiesław Robert 3 3.23 0.05
LUDKOWSKA Maria 2 2.15 0.03
HELCYK Justyna Magdalena 6 6.45 0.10