A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat bielski 

bielski
brak 1.23% 1.47% 1.71% 1.95% 2.19% 2.43% 2.66% 2.90% 3.14% 3.38%
danych 1.46% 1.70% 1.94% 2.18% 2.42% 2.65% 2.89% 3.13% 3.37% 3.62%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:127 267
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:35 155
Liczba ważnych kart:35 141
Frekwencja wyborcza:27.62%
Liczba głosów ważnych:34 168
% głosów ważnych:97.23%
Liczba głosów na listy komitetu:792
% 2.32%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczyrk 4 733  1 225  1 224  1 192  21  1.76
Bestwina 8 964  2 397  2 396  2 307  52  2.25
Buczkowice 8 749  2 354  2 352  2 283  28  1.23
Czechowice-Dziedzice 35 139  9 379  9 378  9 136  245  2.68
Jasienica 17 888  5 232  5 229  5 081  122  2.40
Jaworze 5 486  1 747  1 747  1 715  62  3.62
Kozy 9 960  2 961  2 958  2 889  52  1.80
Porąbka 12 347  3 006  3 006  2 917  57  1.95
Wilamowice 13 135  3 603  3 602  3 495  57  1.63
Wilkowice 10 866  3 251  3 249  3 153  96  3.04
Ogółem 127 267  35 155  35 141  34 168  792  2.32
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 502 63.38 1.47
GRABOWSKA Genowefa 104 13.13 0.30
POTOCKI Andrzej Tadeusz 28 3.54 0.08
FORNALCZYK Elżbieta 27 3.41 0.08
KLEPACZ Witold Janusz 23 2.90 0.07
MIKA Monika Katarzyna 37 4.67 0.11
KULWAS Daniel Marcin 7 0.88 0.02
SOSIN Olga Anna 15 1.89 0.04
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 27 3.41 0.08
TOMCZAK Kamilla 22 2.78 0.06