A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat częstochowski 

częstochowski
brak 1.12% 1.74% 2.36% 2.98% 3.60% 4.23% 4.85% 5.47% 6.09% 6.71%
danych 1.73% 2.35% 2.97% 3.59% 4.22% 4.84% 5.46% 6.08% 6.70% 7.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:111 287
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 493
Liczba ważnych kart:19 491
Frekwencja wyborcza:17.52%
Liczba głosów ważnych:18 785
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:583
% 3.10%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Blachownia 10 826  2 061  2 061  1 987  64  3.22
Dąbrowa Zielona 3 403  460  460  445  1.12
Janów 4 921  879  879  846  23  2.72
Kamienica Polska 4 646  950  950  924  52  5.63
Kłomnice 11 307  1 810  1 810  1 748  38  2.17
Koniecpol 8 362  1 137  1 137  1 092  80  7.33
Konopiska 8 753  1 416  1 416  1 362  49  3.60
Kruszyna 3 962  620  620  596  18  3.02
Lelów 4 150  803  803  759  18  2.37
Mstów 8 607  1 468  1 468  1 430  27  1.89
Mykanów 11 788  2 438  2 437  2 351  38  1.62
Olsztyn 6 395  1 167  1 167  1 125  64  5.69
Poczesna 10 462  1 915  1 915  1 833  44  2.40
Przyrów 3 261  527  527  508  11  2.17
Rędziny 8 157  1 343  1 342  1 296  34  2.62
Starcza 2 287  499  499  483  18  3.73
Ogółem 111 287  19 493  19 491  18 785  583  3.10
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 259 44.43 1.38
GRABOWSKA Genowefa 110 18.87 0.59
POTOCKI Andrzej Tadeusz 39 6.69 0.21
FORNALCZYK Elżbieta 16 2.74 0.09
KLEPACZ Witold Janusz 9 1.54 0.05
MIKA Monika Katarzyna 17 2.92 0.09
KULWAS Daniel Marcin 88 15.09 0.47
SOSIN Olga Anna 15 2.57 0.08
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 8 1.37 0.04
TOMCZAK Kamilla 22 3.77 0.12