A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat częstochowski 

częstochowski
brak 0.00% 0.06% 0.13% 0.19% 0.26% 0.32% 0.38% 0.45% 0.51% 0.58%
danych 0.05% 0.12% 0.18% 0.25% 0.31% 0.37% 0.44% 0.50% 0.57% 0.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:111 287
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 493
Liczba ważnych kart:19 491
Frekwencja wyborcza:17.52%
Liczba głosów ważnych:18 785
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:82
% 0.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Blachownia 10 826  2 061  2 061  1 987  10  0.50
Dąbrowa Zielona 3 403  460  460  445  0.45
Janów 4 921  879  879  846  0.59
Kamienica Polska 4 646  950  950  924  0.32
Kłomnice 11 307  1 810  1 810  1 748  0.29
Koniecpol 8 362  1 137  1 137  1 092  0.64
Konopiska 8 753  1 416  1 416  1 362  0.37
Kruszyna 3 962  620  620  596  0.00
Lelów 4 150  803  803  759  0.40
Mstów 8 607  1 468  1 468  1 430  0.42
Mykanów 11 788  2 438  2 437  2 351  0.30
Olsztyn 6 395  1 167  1 167  1 125  0.62
Poczesna 10 462  1 915  1 915  1 833  0.49
Przyrów 3 261  527  527  508  0.39
Rędziny 8 157  1 343  1 342  1 296  0.62
Starcza 2 287  499  499  483  0.62
Ogółem 111 287  19 493  19 491  18 785  82  0.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 28 34.15 0.15
MOROŃ Tomasz Andrzej 5 6.10 0.03
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 10 12.20 0.05
WASZKIELEWICZ Marian 3 3.66 0.02
DZIUDZIK Beata Jadwiga 9 10.98 0.05
MOLENDA Marlena Anna 3 3.66 0.02
PAJĄK Patrycja Magdalena 11 13.41 0.06
DADUŃ Marzena 2 2.44 0.01
BERNACKI Krzysztof Andrzej 6 7.32 0.03
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 5 6.10 0.03