A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat gliwicki 

gliwicki
brak 7.20% 7.46% 7.72% 7.98% 8.24% 8.51% 8.77% 9.03% 9.29% 9.55%
danych 7.45% 7.71% 7.97% 8.23% 8.50% 8.76% 9.02% 9.28% 9.54% 9.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 655
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 722
Liczba ważnych kart:18 718
Frekwencja wyborcza:20.43%
Liczba głosów ważnych:18 101
% głosów ważnych:96.70%
Liczba głosów na listy komitetu:1 526
% 8.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Knurów 30 557  6 556  6 552  6 343  530  8.36
Pyskowice 14 702  2 917  2 917  2 823  277  9.81
Gierałtowice 9 068  2 349  2 349  2 291  200  8.73
Pilchowice 8 997  1 979  1 979  1 916  138  7.20
Rudziniec 8 666  1 600  1 600  1 532  123  8.03
Sośnicowice 6 799  1 413  1 413  1 372  99  7.22
Toszek 8 034  1 246  1 246  1 184  107  9.04
Wielowieś 4 832  662  662  640  52  8.13
Ogółem 91 655  18 722  18 718  18 101  1 526  8.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1 395 91.42 7.71
LEWICKI Wiesław 28 1.83 0.15
MICZOŁEK Magdalena Barbara 6 0.39 0.03
SOŚNIERZ Dobromir Andrzej 37 2.42 0.20
PUSTELNIK Adam Ferdynand 7 0.46 0.04
KWIATKOWSKA Daria Teresa 14 0.92 0.08
ŻUK Tomasz 15 0.98 0.08
KRYSTEK Ewa Magdalena 5 0.33 0.03
HALEMBA Anna Maria 8 0.52 0.04
KOKOT Sławomir Jan 11 0.72 0.06