A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat kłobucki 

kłobucki
brak 8.98% 9.47% 9.97% 10.46% 10.95% 11.45% 11.94% 12.43% 12.92% 13.42%
danych 9.46% 9.96% 10.45% 10.94% 11.44% 11.93% 12.42% 12.91% 13.41% 13.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:70 298
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 354
Liczba ważnych kart:11 355
Frekwencja wyborcza:16.15%
Liczba głosów ważnych:10 863
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:1 204
% 11.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kłobuck 16 969  3 022  3 023  2 909  355  12.20
Krzepice 7 768  1 443  1 443  1 385  147  10.61
Lipie 5 332  993  993  950  91  9.58
Miedźno 6 256  1 072  1 072  1 028  103  10.02
Opatów 5 581  785  785  748  81  10.83
Panki 4 144  592  592  579  52  8.98
Popów 5 040  744  744  683  95  13.91
Przystajń 4 872  584  584  559  53  9.48
Wręczyca Wielka 14 336  2 119  2 119  2 022  227  11.23
Ogółem 70 298  11 354  11 355  10 863  1 204  11.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1 071 88.95 9.86
LEWICKI Wiesław 20 1.66 0.18
MICZOŁEK Magdalena Barbara 5 0.42 0.05
SOŚNIERZ Dobromir Andrzej 9 0.75 0.08
PUSTELNIK Adam Ferdynand 2 0.17 0.02
KWIATKOWSKA Daria Teresa 3 0.25 0.03
ŻUK Tomasz 1 0.08 0.01
KRYSTEK Ewa Magdalena 8 0.66 0.07
HALEMBA Anna Maria 2 0.17 0.02
KOKOT Sławomir Jan 83 6.89 0.76