A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat lubliniecki 

lubliniecki
brak 0.14% 0.18% 0.22% 0.26% 0.30% 0.34% 0.38% 0.42% 0.46% 0.50%
danych 0.17% 0.21% 0.25% 0.29% 0.33% 0.37% 0.41% 0.45% 0.49% 0.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 934
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 248
Liczba ważnych kart:12 244
Frekwencja wyborcza:19.46%
Liczba głosów ważnych:11 774
% głosów ważnych:96.16%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 0.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubliniec 19 055  4 602  4 601  4 426  14  0.32
Boronów 2 764  436  436  425  0.24
Ciasna 6 904  789  789  741  0.54
Herby 5 928  1 134  1 134  1 088  0.46
Kochanowice 5 696  980  980  937  0.21
Koszęcin 9 445  1 980  1 978  1 908  0.31
Pawonków 5 321  760  760  731  0.14
Woźniki 7 821  1 567  1 566  1 518  0.40
Ogółem 62 934  12 248  12 244  11 774  39  0.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 11 28.21 0.09
MOROŃ Tomasz Andrzej 6 15.38 0.05
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 0 0.00 0.00
WASZKIELEWICZ Marian 1 2.56 0.01
DZIUDZIK Beata Jadwiga 4 10.26 0.03
MOLENDA Marlena Anna 2 5.13 0.02
PAJĄK Patrycja Magdalena 6 15.38 0.05
DADUŃ Marzena 2 5.13 0.02
BERNACKI Krzysztof Andrzej 6 15.38 0.05
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 1 2.56 0.01