A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat mikołowski 

mikołowski
brak 7.91% 8.17% 8.42% 8.68% 8.93% 9.19% 9.45% 9.70% 9.96% 10.21%
danych 8.16% 8.41% 8.67% 8.92% 9.18% 9.44% 9.69% 9.95% 10.20% 10.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:75 407
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 588
Liczba ważnych kart:19 586
Frekwencja wyborcza:25.98%
Liczba głosów ważnych:19 085
% głosów ważnych:97.44%
Liczba głosów na listy komitetu:1 607
% 8.42%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łaziska Górne 17 437  4 187  4 185  4 073  322  7.91
Mikołów 31 814  8 893  8 893  8 681  703  8.10
Orzesze 15 748  3 796  3 796  3 699  322  8.71
Ornontowice 4 622  1 137  1 137  1 094  99  9.05
Wyry 5 786  1 575  1 575  1 538  161  10.47
Ogółem 75 407  19 588  19 586  19 085  1 607  8.42
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 1 509 93.90 7.91
LEWICKI Wiesław 10 0.62 0.05
MICZOŁEK Magdalena Barbara 9 0.56 0.05
SOŚNIERZ Dobromir Andrzej 37 2.30 0.19
PUSTELNIK Adam Ferdynand 13 0.81 0.07
KWIATKOWSKA Daria Teresa 9 0.56 0.05
ŻUK Tomasz 7 0.44 0.04
KRYSTEK Ewa Magdalena 3 0.19 0.02
HALEMBA Anna Maria 5 0.31 0.03
KOKOT Sławomir Jan 5 0.31 0.03