A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat myszkowski 

myszkowski
brak 0.12% 0.14% 0.15% 0.17% 0.18% 0.20% 0.22% 0.23% 0.25% 0.26%
danych 0.13% 0.14% 0.16% 0.17% 0.19% 0.21% 0.22% 0.24% 0.25% 0.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 122
Liczba ważnych kart:11 122
Frekwencja wyborcza:18.89%
Liczba głosów ważnych:10 749
% głosów ważnych:96.65%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 0.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Myszków 26 567  5 143  5 143  4 952  12  0.24
Koziegłowy 11 885  1 951  1 951  1 885  0.21
Niegowa 4 609  840  840  821  0.12
Poraj 8 973  1 816  1 816  1 764  0.28
Żarki 6 846  1 372  1 372  1 327  0.23
Ogółem 58 880  11 122  11 122  10 749  25  0.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 6 24.00 0.06
MOROŃ Tomasz Andrzej 4 16.00 0.04
NALEŹNIAK Krzysztof Jan 2 8.00 0.02
WASZKIELEWICZ Marian 1 4.00 0.01
DZIUDZIK Beata Jadwiga 4 16.00 0.04
MOLENDA Marlena Anna 1 4.00 0.01
PAJĄK Patrycja Magdalena 3 12.00 0.03
DADUŃ Marzena 1 4.00 0.01
BERNACKI Krzysztof Andrzej 1 4.00 0.01
URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 2 8.00 0.02