A  A+ A+

Powiat raciborski 

raciborski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 087
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 330
Liczba ważnych kart:16 324
Frekwencja wyborcza:18.54%
Liczba głosów ważnych:15 820
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Racibórz 44 727  9 862  9 856  9 546  0.00
Kornowac 3 977  787  787  767  0.00
Krzanowice 4 795  632  632  607  0.00
Krzyżanowice 9 221  1 302  1 302  1 253  0.00
Kuźnia Raciborska 9 597  1 450  1 450  1 401  0.00
Nędza 5 908  1 004  1 004  971  0.00
Pietrowice Wielkie 5 606  741  741  731  0.00
Rudnik 4 256  552  552  544  0.00
Ogółem 88 087  16 330  16 324  15 820  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne