A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat raciborski 

raciborski
brak 3.65% 3.82% 3.99% 4.16% 4.33% 4.50% 4.66% 4.83% 5.00% 5.17%
danych 3.81% 3.98% 4.15% 4.32% 4.49% 4.65% 4.82% 4.99% 5.16% 5.34%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 087
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 330
Liczba ważnych kart:16 324
Frekwencja wyborcza:18.54%
Liczba głosów ważnych:15 820
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:653
% 4.13%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Racibórz 44 727  9 862  9 856  9 546  374  3.92
Kornowac 3 977  787  787  767  28  3.65
Krzanowice 4 795  632  632  607  31  5.11
Krzyżanowice 9 221  1 302  1 302  1 253  55  4.39
Kuźnia Raciborska 9 597  1 450  1 450  1 401  56  4.00
Nędza 5 908  1 004  1 004  971  43  4.43
Pietrowice Wielkie 5 606  741  741  731  39  5.34
Rudnik 4 256  552  552  544  27  4.96
Ogółem 88 087  16 330  16 324  15 820  653  4.13
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 201 30.78 1.27
CYMAŃSKI Tadeusz 175 26.80 1.11
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 12 1.84 0.08
WĘGLARZ Ewa 48 7.35 0.30
WYDRA Przemysław Aleksander 3 0.46 0.02
FAJER Monika 10 1.53 0.06
GRUSZKA Marek Aleksander 48 7.35 0.30
DOMAGAŁA Iwona Teresa 29 4.44 0.18
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 4 0.61 0.03
ZIOBRO Jan Paweł 123 18.84 0.78