A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat raciborski 

raciborski
brak 3.35% 4.08% 4.80% 5.53% 6.25% 6.98% 7.71% 8.43% 9.16% 9.88%
danych 4.07% 4.79% 5.52% 6.24% 6.97% 7.70% 8.42% 9.15% 9.87% 10.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 087
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 330
Liczba ważnych kart:16 324
Frekwencja wyborcza:18.54%
Liczba głosów ważnych:15 820
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:692
% 4.37%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Racibórz 44 727  9 862  9 856  9 546  374  3.92
Kornowac 3 977  787  787  767  27  3.52
Krzanowice 4 795  632  632  607  37  6.10
Krzyżanowice 9 221  1 302  1 302  1 253  42  3.35
Kuźnia Raciborska 9 597  1 450  1 450  1 401  57  4.07
Nędza 5 908  1 004  1 004  971  103  10.61
Pietrowice Wielkie 5 606  741  741  731  29  3.97
Rudnik 4 256  552  552  544  23  4.23
Ogółem 88 087  16 330  16 324  15 820  692  4.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MIGALSKI Marek Henryk 566 81.79 3.58
STRUMIŃSKI Paweł Łukasz 23 3.32 0.15
BIAŁEK Agnieszka 27 3.90 0.17
RAKSZAWSKI Adam Jarosław 7 1.01 0.04
DYLA Grzegorz Jan 4 0.58 0.03
KOKOLUS Urszula Maria 9 1.30 0.06
HAŁADUS Krzysztof Tadeusz 5 0.72 0.03
SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 23 3.32 0.15
NANDZIK Sonia Teresa 10 1.45 0.06
ROMANOWSKA Barbara Mariola 18 2.60 0.11