A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat raciborski 

raciborski
brak 1.10% 1.39% 1.67% 1.96% 2.24% 2.53% 2.81% 3.10% 3.38% 3.67%
danych 1.38% 1.66% 1.95% 2.23% 2.52% 2.80% 3.09% 3.37% 3.66% 3.95%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 087
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 330
Liczba ważnych kart:16 324
Frekwencja wyborcza:18.54%
Liczba głosów ważnych:15 820
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:486
% 3.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Racibórz 44 727  9 862  9 856  9 546  326  3.42
Kornowac 3 977  787  787  767  11  1.43
Krzanowice 4 795  632  632  607  24  3.95
Krzyżanowice 9 221  1 302  1 302  1 253  31  2.47
Kuźnia Raciborska 9 597  1 450  1 450  1 401  48  3.43
Nędza 5 908  1 004  1 004  971  26  2.68
Pietrowice Wielkie 5 606  741  741  731  14  1.92
Rudnik 4 256  552  552  544  1.10
Ogółem 88 087  16 330  16 324  15 820  486  3.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KUTZ Kazimierz Julian 323 66.46 2.04
GRABOWSKA Genowefa 48 9.88 0.30
POTOCKI Andrzej Tadeusz 23 4.73 0.15
FORNALCZYK Elżbieta 9 1.85 0.06
KLEPACZ Witold Janusz 9 1.85 0.06
MIKA Monika Katarzyna 18 3.70 0.11
KULWAS Daniel Marcin 6 1.23 0.04
SOSIN Olga Anna 14 2.88 0.09
GÓRCZYŃSKI Artur Robert 9 1.85 0.06
TOMCZAK Kamilla 27 5.56 0.17