A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat raciborski 

raciborski
brak 36.21% 38.06% 39.90% 41.75% 43.59% 45.44% 47.29% 49.13% 50.98% 52.82%
danych 38.05% 39.89% 41.74% 43.58% 45.43% 47.28% 49.12% 50.97% 52.81% 54.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:88 087
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 330
Liczba ważnych kart:16 324
Frekwencja wyborcza:18.54%
Liczba głosów ważnych:15 820
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:7 213
% 45.59%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Racibórz 44 727  9 862  9 856  9 546  4 292  44.96
Kornowac 3 977  787  787  767  288  37.55
Krzanowice 4 795  632  632  607  326  53.71
Krzyżanowice 9 221  1 302  1 302  1 253  685  54.67
Kuźnia Raciborska 9 597  1 450  1 450  1 401  651  46.47
Nędza 5 908  1 004  1 004  971  420  43.25
Pietrowice Wielkie 5 606  741  741  731  354  48.43
Rudnik 4 256  552  552  544  197  36.21
Ogółem 88 087  16 330  16 324  15 820  7 213  45.59
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 5 968 82.74 37.72
SZUMILAS Krystyna Maria 129 1.79 0.82
OLBRYCHT Jan Marian 197 2.73 1.25
NYKIEL Mirosława 30 0.42 0.19
PLURA Marek Mirosław 314 4.35 1.98
KURANT Agnieszka 53 0.73 0.34
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 431 5.98 2.72
WNĘK Barbara Katarzyna 29 0.40 0.18
ZIĘTEK Jerzy Marek 40 0.55 0.25
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 22 0.31 0.14